10 χρόνια kids@safety από τη WIND – Μία δεκαετία υπεύθυνης πληροφόρησης για την ορθή χρήση…

Τα 10 χρόνια της «κλείνει» φέτος η ενημερωτική εκστρατεία Kids@safety της WIND Ελλάς, που από το 2010 αποτελεί μέρος της πολύπλευρης στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας, γύρω από τον άξονα «Κοινωνία». Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας  περισσότεροι από 400.000 γονείς και μαθητές έχουν ενημερωθεί για την ορθή χρήση του διαδικτύου, περισσότερα από 250.000 εκπαιδευτικά …

The post 10 χρόνια kids@safety από τη WIND – Μία δεκαετία υπεύθυνης πληροφόρησης για την ορθή χρήση του διαδικτύου! appeared first on Thats Life. Life as it is!.

10 χρόνια kids@safety από τη WIND – Μία δεκαετία υπεύθυνης πληροφόρησης για την ορθή χρήση…