Συνεργασία Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος και Media Strom

Μία ακόμα πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στη συνεργασία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας με την Media Strom. Την Πέμπτη 14 Ιουνίου παραδόθηκαν στο Ίδρυμα 83 στρώματα Media Strom για τον άρτιο εξοπλισμό των εγκαταστάσεών του με προϊόντα ύπνου υψηλής ποιότητας και μοντέρνας σχεδίασης. Η προσφορά στο συνάνθρωπο βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Media Strom …

The post Συνεργασία Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος και Media Strom appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Συνεργασία Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος και Media Strom