Ποιοι θα πάνε στον τελικό του World Class;

Οι δώδεκα bartenders που ξεχώρισαν και θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό, διεκ-δικώντας τον κορυφαίο τίτλο του World Class Bartender of the Year 2019 είναι οι ακό-λουθοι, με αλφαβητική σειρά, ενώ ακολουθούν και οι δύο αναπληρωματικοί: Αjulo Steve Odori Vermuteria di Atene Αντωνακοπούλου Δήμητρα Artisanal Βαβαδάκης Γιάννης Parko 240 Βλάχος Κωνσταντίνος Senios Δενδράκης Γιώργος The Garden …

The post Ποιοι θα πάνε στον τελικό του World Class; appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Ποιοι θα πάνε στον τελικό του World Class;