Πανελλήνιες: Πώς η διατροφή επηρεάζει την επίδοση των μαθητών;

Η εξεταστική περίοδος είναι πάντα μια ταραχώδης περίοδος για όλους τους εμπλεκόμενους τα παιδιά, τους γονείς και ακόμη και τους δασκάλους! Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η διατροφική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διανοητική ικανότητα των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Για παράδειγμα, η έλλειψη σιδήρου, ακόμα και σε πρώιμα στάδια, μπορεί να μειώσει τη μετάδοση …

The post Πανελλήνιες: Πώς η διατροφή επηρεάζει την επίδοση των μαθητών; appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Πανελλήνιες: Πώς η διατροφή επηρεάζει την επίδοση των μαθητών;