Οι Τρωάδες ξεκινούν στις 25 Μαρτίου

«…τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας…»·2 ; Η παράσταση αφορμή…Τρωάδες δείχνει τις επιπτώσεις του πολέμου στον ψυχισμό των αιχμάλωτων γυναικών. Γυναίκες που από την ασφάλεια του σπιτιού τους βρίσκονται στο δρόμο. Έναν δρόμο άγνωστο, αβέβαιο και τρομακτικό. Τρεις γυναίκες, σ’ έναν χώρο άχρονο, στο κέντρο της μεγάλης βίας, αναμένουν. Η αναμονή αυτή θα γεννήσει …

The post Οι Τρωάδες ξεκινούν στις 25 Μαρτίου appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Οι Τρωάδες ξεκινούν στις 25 Μαρτίου