Μια μοναδική πρωτοβουλία από τη Mastercard και το Women On Top με στόχο την ενδυνάμωση των…

Με όραμα την ενδυνάμωση των γυναικών, η Mastercard και το Women On Top, υλοποιούν τη μοναδική πρωτοβουλία με τίτλο Leave A Legacy. Μια ολοήμερη εκδήλωση με στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης, της συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των γυναικών μέσα σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Στις 20 Οκτωβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, καταξιωμένες γυναίκες από την Ελλάδα και το …

The post Μια μοναδική πρωτοβουλία από τη Mastercard και το Women On Top με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Μια μοναδική πρωτοβουλία από τη Mastercard και το Women On Top με στόχο την ενδυνάμωση των…