Γιατί το squat είναι ο βασιλιάς των ασκήσεων

Το squat(κάθισμα) είναι μία από τις καλύτερες λειτουργικές ασκήσεις. Τα καθίσματα είναι θεμελιώδης κίνηση του ανθρώπου. Οι πρόγονοι μας εκτελούσαν κάθισμα από αρχαιοτάτων χρόνων. Πολλές κινήσεις στην καθημερινότητα μας εμπεριέχουν κάθισμα π.χ. κάθισμα στην καρέκλα, κάθισμα στον καναπέ, στο αυτοκίνητο κ.α. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε τη σωστή τεχνική για ένα σωστό κάθισμα έτσι …

The post Γιατί το squat είναι ο βασιλιάς των ασκήσεων appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Γιατί το squat είναι ο βασιλιάς των ασκήσεων