Βραβεία Νόμπελ Χημείας για 2 Βραβευμένες Επιστήμονες του Προγράμματος «L’Oreal-Unesco…

Η Καθηγήτρια Emmanuelle Charpentier και η Καθηγήτρια Jennifer A. Doudna, που τιμήθηκαν το 2016 από το διεθνές πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO Για Τις Γυναίκες στην Επιστήμη, έλαβαν το Νόμπελ Χημείας για την ανάπτυξη μιας επαναστατικής μεθόδου γενετικής τροποποίησης. Οι δύο ερευνήτριες έχουν αναπτύξει έναν μηχανισμό γνωστό ως “Crispr / Cas9” ή “μοριακό ψαλίδι”, που είναι ικανός να …

The post Βραβεία Νόμπελ Χημείας για 2 Βραβευμένες Επιστήμονες του Προγράμματος «L’Oreal-Unesco για τις Γυναίκες στην Επιστήμη» appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Βραβεία Νόμπελ Χημείας για 2 Βραβευμένες Επιστήμονες του Προγράμματος «L’Oreal-Unesco…