Αποτελέσματα Διαγωνισμού για το βιβλίο του David Allen: «Getting Things Done»!

Το βιβλίο του David Allen είναι ένα “ευαγγέλιο¨ για όλους εκείνους που επιθυμούν να βρουν λύση στο αιώνιο πρόβλημα του εργασιακού stress, το οποίο αν μη τι άλλο όχι μόνο μειώνει την παραγωγικότητα, αλλά παράλληλα δύναται να προξενήσει μια σειρά από προβλήματα στην καθημερινότητα. Όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας, το …

The post Αποτελέσματα Διαγωνισμού για το βιβλίο του David Allen: «Getting Things Done»! appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για το βιβλίο του David Allen: «Getting Things Done»!