Αναίμακτη Μη Μεταγγιστική χειρουργική – Μια ξεχωριστή επεμβατική μέθοδος από…

Η εξειδικευμένη περίθαλψη με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών αποτελεί όπλο της σύγχρονης ιατρικής & χειρουργικής και βοηθά στην εξεύρεση καινοτόμων, ολοένα καλύτερων και πιο αποτελεσματικών μεθόδων για τη φροντίδα των ασθενών. Η διεύρυνση της ιατρικής γνώσης αποτελεί, άλλωστε, τη βάση της μελλοντικής υγειονομικής περίθαλψης. Στοχεύοντας στην υπέρβαση των προσδοκιών των ασθενών, επιλέγονται και ακολουθούνται …

The post Αναίμακτη Μη Μεταγγιστική χειρουργική – Μια ξεχωριστή επεμβατική μέθοδος από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό, Δημήτριο Φ. Τριανταφυλλόπουλο appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Αναίμακτη Μη Μεταγγιστική χειρουργική – Μια ξεχωριστή επεμβατική μέθοδος από…