Άμεση Βοήθεια σε 218.338 περιστατικά από την INTERAMERICAN, κατά το πρώτο εξάμηνο!

Το εύρος των υπηρεσιών της INTERAMERICAN υπογραμμίζουν οι δραστηριότητες της εταιρείας στους τομείς Βοήθειας. Συνεχίζοντας τη σημαντική υποστήριξη των πελατών της στους κλάδους ασφάλισης Υγείας και Αυτοκινήτου με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, η INTERAMERICAN διαχειρίστηκε, συνολικά, στην Άμεση Ιατρική/Υγειονομική και την Οδική Βοήθεια κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος, 218.338 περιστατικά. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω των …

The post Άμεση Βοήθεια σε 218.338 περιστατικά από την INTERAMERICAN, κατά το πρώτο εξάμηνο! appeared first on Thats Life. Life as it is!.

Άμεση Βοήθεια σε 218.338 περιστατικά από την INTERAMERICAN, κατά το πρώτο εξάμηνο!